Wesprzyj Nas
Dziękujemy za Twoje wsparcie modlitewne i finansowe. Twój dar będzie użyty w całości do pokrycia kosztów V Chrześcijańskiej Konferencji Kobiet. Nawet najmniejsza darowana suma jest cenna i potrzebna.
Fundacja MissionPoland jest organizacją non-profit, działającą na podstawie statusu 501c3 IRS. Oznacza to, że wszelkie darowizny przekazane na rzecz Fundacji podlegają odpisowi od podatku.
Naciśnij na link DONATE , aby złożyć donację poprzez bezpieczny internetowy serwis PayPal. Ta wpłata pojawi się na twojej karcie kredytowej pod nazwą "MissionPoland".
Darowizny można wpłacać przez PayPal lub wysyłając czek dla MissionPoland, PO Box 681481, Schaumburg, IL 60168. Z dopiskiem: „Konferencja Kobiet”
Support Us
We would greatly appreciate your prayers and financial support. Your donation will be used in its entirety to cover costs of the 5th Polish Women's Christian Conference.  Every gift counts!
MissionPoland is a non-profit organization, and all donations are tax deductible under the provisions of Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code.

Click the DONATE link below to be directed to the safe Paypal link and enter the amount you wish to donate. This charge will be displayed on your credit card statement as "MissionPoland".