Nasza Wizja
 
        Jesteśmy z różnych kościołów, ale łączy nas jeden cel: wzrastanie w podobieństwo Chrystusa i pasja służenia Jemu. Osobista relacja z Jezusem Chrystusem daje nam nową tożsamość i nową wartość jako kobiecie.  On jest źródłem naszej wolności i radości. Dzięki niemu możemy się rozwijać w każdych warunkach, nawet najtrudniejszych. Chcemy, aby dzielne, mądre i pracowite polskie kobiety odkryły ten największy skarb, tę najcenniejszą perłę, którą jest Jezus Chrystus. Pamiętając słowa Pana Jezusa: " Po tym poznają, że jesteście moimi, jak miłość wzajemną mieć będziecie" - Ew. Jana 13:35, poprzez naszą działalność chcemy budować jedność i miłość wśród polskich chrześcijanskich społecznośći na emigracji.
 
        Jako Polska Konferencja Kobiet chcemy, by nasza działalność wybiegała poza jednoroczne spotkanie. W ciągu roku pragniemy organizować szkolenia i warsztaty dla kobiet i spotkania ewangelizacyjne.
        Działamy pod parasolem organizacji chrześcijańskiej MissionPoland . Zespół koordynatorów tworzą wolontariuszki z różnych kościołów ewangelicznych. Bardzo ważną dla nas jest różnorodność kościołów w zaangażowaniu organizacyjnym.
        Nasza strona internetowa i Strona Facebook Polska Konferencja Kobiet , są źródłem informacji nie tylko o samej konferencji, ale też o innych chrześcijańskich wydarzeniach polonijnych. Mają one na celu zbudowanie wspólnej platformy dla wszystkich kościołów i organizacji ewangelicznych w USA i Kanadzie.